NOVEC 1230 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

NOVEC 1230 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Novec 1230 (CF3CF2C (O) CF (CF3)2) muhteviyatında karbon, florin ve oksijen içeren bir floroketon bileşendir. Elektrik iletkenliği olmayan, renksiz, ve kokusuzdur. Yangını, alevlerden ısı enerjisini çıkarıp, yanma reaksiyonunu engelleyerek söndürmektedir.

Novec 1230 çelik konteynerlerde sıvı fazda muhafaza edilir ve 24,8 bar (360 psig) Nitrojen ile basınçlandırılır, böylece boşalma esnasında Novec 1230 akış debisi yükseltilerek, boşaltma nozullarında buharlaşarak aktif bir şekilde korunan hacmin havasına karışması sağlanır. İnsan yaşamı için güvenli, çevresel bakımdan hassas ekipmanlarda ve hayati önem taşıyan tesislerin barındırdığı çok çeşitli tehlike arz edebilecek yerlerde kullanılabilen Novec 1230, alevin içinden ısı enerjisini fiziksel olarak çıkararak yangını söndürmektedir. Temiz ajan olarak Novec 1230’un sunmuş olduğu avantajlar şunlardır;

·       Küresel Isınma Katsayısı (GWP) sadece Bir'dir

·       Atmosferik yaşam süresi yaklaşık 5 gündür

·       Ozon Parçalama Katsayısı (ODP) Sıfırdır

·       Yangın sonrası temizlenmek üzere hiçbir kalıntı bırakmaz

·       Koruduğu ekipmana hasar vermez

·       İletken değildir

·       Normal eşyaların bulunduğu tehlikeli alanlarda güvenle kullanılabilir.

Novec 1230 tarihinde, dünyanın en kritik ve yerleri dolduramayacak değerlerin bir çoğunu koruma görevini üstlenerek tüm dünya çapında saygı ve kabul görmüştür. Novec 1230 insanların aktif olarak görev yaptığı, elektrik aksamlarının bulunduğu, elektronik cihazların işlevlerini sürdürdüğü, maddi değerleri yüksek olan eşyaların yangından korunması amacıyla tesis edilmektedir. Dünya’da 70’den fazla ülkede, 100.000 den fazla sistemle yangından korunma sağlamaktadır.

Bir çok yangın söndürme sistemi, korumaları gereken riskli alanlara boşaltım esnasında zarar vermekte ve hatta tahrip etmekteyken Novec 1230 yangın söndürme sistemleri, 10 sn. içerisinde koruduğu hacme boşalarak, yangına çabuk nüfus eder, yangını söndürür ve geriye hiçbir su veya madde kalıntısı bırakmadan çalışmalarınıza devam etmenize olanak sağlar.

 

HASSAS EKİPMANLARDA GÜVENİLİR UYGULAMA

 Novec 1230 nispeten yüksek ısıda kaynama noktasına sahip olması, tesis edilecek sistemin düzgün olarak tasarlanmış olmasıyla birlikte, elektronik eşyalarınız üzerinde diğer yangın söndürme sistemlerinin sebep olduğu termal şoku yaşatmadan güvenilir şekilde korumaktadır.

Novec 1230 elektriksel olarak iletken veya korosif olmayışından dolayı elektrik yüklü ekipmanlarınızın korunmasında uygun bir ajandır. Novec 1230 sistemleri hacim içerisindeki havanın sadece %7’sini kapsamaktadır. Novec 1230 ’ün düşük ajan gereksinimleri korunan hacmin ve içinde bulunan eşyaların yüksek basınçtan dolayı potansiyel hasarlara maruz kalmasını engellemektedir. Bu sayede yüksek maliyetli ve korunması önem arz eden eşyaların güvenliği sağlanmaktadır.

SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • İletken Değildir
 • Renksiz ve Kokusuzdur
 • Korozif Değildir
 • Termal Şok Yaratmaz
 • Söndürme İşlemini Fiziksel Olarak Gerçekleştirir
 • Boşaltım Sonrası Atık Bırakmaz, Temizlik Gerektirmez
 • İnsan Bulunan Mekanlarda Güvenle Kullanılabilir
 • Basit Dolum
 • Az yer Kaplar
 • Ozona Zarar Vermez
 • Küresel Isınma Katsayısı 1
 • Düşük Depolama Basıncı
 • Boşaltım Zamanı 10 saniyedir
 • Basit ve Yerinde Kurulum

EMNİYET ARALIĞI

Kimyasalın Adı:                        Novec 1230        Halon 1301           HFC-125           HFC-227ea

Kullanım Konsantrasyonu            4-6%                    5%                    8.7-12.1%.         7.5-8.7%

NOAEL                                          10%                    45%                      7.5%                    9%

Emniyetli Oranı                           67-150%                 0                            0                     3-20%

 

ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Kimyasalın Adı:                        Novec 1230        Halon 1211           Halon 1301           HFC-125           HFC-227ea

Ozon Tabakasına Etkisi                 0.0.                      4.0.                     12.0.                    0.0.                       0.0

Küresel Isınmaya Etkisi                  1                       1890                     7140                   3500                    3220

Atmosferik Ömrü (Yıl)                 0.014                     16                         65                      34.2                       29

Enerji (Evet/Hayır)                       Evet                     N/A                       N/A                     Evet                    Evet

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

 

Kimyasal Formülü: CF3CF2C(O)CF(CF3)2

Molekül Ağırlığı: 316.04

1 atm Kaynama Noktası: 49.2°C (120.6°F)

Donma Noktası: -108°C (-162.4°F)

Yoğunluk, Sıvı, 25°C: 1.60 g/ml (99.9 lbm/ft3)

Yoğunluk, Gaz 1 atm, 25°C: 0.0136 g/ml (0.851 lbm/ft3)

Özgül Hacim 1 atm, 25°C: 0.0733 m3/kg (1.175 ft3/lb)

Sıvı Viskozitesi 0°C / 25 °: 0.56/0.39 centistokes

Buharlaşma Isısı BP: 88.0 kJ/kg (37.9 BTU/lb)

H2O İçinde Novec Çözünürlüğü: 1230 fluid <0.001% by wt.

Buhar Basıncı 25°C: 0.404 bar (5.87 psig)

Bağıl Dielektrik Dayanımı 1 atm: (N2=1.0) 2.3

 

SİSTEM EKİPMANLARI 

-       Novec 1230 gazı Tüpleri

-       Vana ve ekipmanları

-       Boşaltma hattı

-       Nozullarından oluşmaktadır.

 

SİSTEM ÇALIŞMA PRENSİBİ

Korunacak hacim için özel olarak dizayn edilmiş belli miktardaki Novec 1230 gazı EN normlarında TPED 99/36/EC onayına haiz dikişli veya dikişsiz çelik çekme tüp(ler) tarafından muhafaza edilmektedir. Sistem vanaları üzerine montajlanmış olan Solenoid sayesinde Kontrol Panelden gelen aktivasyon sinyali ile sistem aktive olur. Hacim için uygun miktardaki Novec 1230 gazı, tüpler basınçlandırılmış 24,8 bar Nitrojen ile, hidrolik hesaplama sonucu tasarlanıp tesis edilen boşaltma hattı ve nozullardan koruncak hacmin içine 10sn. içerisinde boşalmaktadır.

 

Kullanım alanları

 • Bilgi İşlem ve UPS Odaları
 • Elektrik Dağıtım Merkezleri
 • Değerli Malzeme Depoları
 • Telekomünikasyon Merkezleri
 • Türbin Kabinleri
 • Arşivler ve Müzeler
 • Yanıcı ve Parlayıcı Malzeme Depoları
 • Off-Shore Uygulamalar
 • Sivil ve Askeri Marin Uygulamalar
 • Raylı Sistemler ve Toplu Taşıma Araçları